نسخه اصلی کتاب اصول بیوشیمی لنینجر  

نسخه اصلی کتاب اصول بیوشیمی لنينجر


نسخه اصلی کتاب اصول بیوشیمی لنينجر  نسخه اصلی کتاب اصول بیوشیمی لنينجرچاپ چهارم در قالب 1130 صفحه فایل pdf. موئلفان دیوید ال نلسون و مایکل ام کاکس. کتاب بیوشیمی لنينجر در کنار کتاب بیوشیمی استرایر دو منبع اصلی تدریس و آزمون های بیوشیمی در سراسر دنیا و در کشور ما هستند. برتری کتاب اصول بیوشیمی لنينجر نسبت به کتاب بیوشیمی استرایر در فصول مربوط به بیوشیمی ساختار و ساختار مولکول های زیستی است.

ادامه مطلب  

نسخه اصلی کتاب اصول بیوشیمی لنینجر  

نسخه اصلی کتاب اصول بیوشیمی لنينجر


نسخه اصلی کتاب اصول بیوشیمی لنينجر  نسخه اصلی کتاب اصول بیوشیمی لنينجرچاپ چهارم در قالب 1130 صفحه فایل pdf. موئلفان دیوید ال نلسون و مایکل ام کاکس. کتاب بیوشیمی لنينجر در کنار کتاب بیوشیمی استرایر دو منبع اصلی تدریس و آزمون های بیوشیمی در سراسر دنیا و در کشور ما هستند. برتری کتاب اصول بیوشیمی لنينجر نسبت به کتاب بیوشیمی استرایر در فصول مربوط به بیوشیمی ساختار و ساختار مولکول های زیستی است.

ادامه مطلب  

نسخه اصلی کتاب بیوشیمی استرایر  

نسخه اصلی کتاب بیوشیمی استرایر


نسخه اصلی کتاب بیوشیمی استرایر  نسخه اصلی کتاب بیوشیمی استرایر چاپ پنجم در قالب 1515 صفحه فایل pdf. موئلفان جرمی ام برگ، جان ال تیموشکو، و لابرت استرایر. کتاب بیوشیمی استرایر در کنار کتاب بیوشیمی لنينجر دو منبع اصلی تدریس و آزمون های بیوشیمی در سراسر دنیا و به ویژه در کشور ما هستند. برتری کتاب بیوشیمی استرایر نسبت به کتاب بیوشیمی لنينجراین است که از جزئیات غیرضروری پرهیز کرده و مبحث متابولیسم

ادامه مطلب  

نسخه اصلی کتاب بیوشیمی استرایر  

نسخه اصلی کتاب بیوشیمی استرایر


نسخه اصلی کتاب بیوشیمی استرایر  نسخه اصلی کتاب بیوشیمی استرایر چاپ پنجم در قالب 1515 صفحه فایل pdf. موئلفان جرمی ام برگ، جان ال تیموشکو، و لابرت استرایر. کتاب بیوشیمی استرایر در کنار کتاب بیوشیمی لنينجر دو منبع اصلی تدریس و آزمون های بیوشیمی در سراسر دنیا و به ویژه در کشور ما هستند. برتری کتاب بیوشیمی استرایر نسبت به کتاب بیوشیمی لنينجراین است که از جزئیات غیرضروری پرهیز کرده و مبحث متابولیسم

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت بیوشیمی لیپیدها و قندها  

دانلود پاورپوینت بیوشیمی لیپیدها و قندها


 قسمتی از اسلاید متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 143 اسلایدبیوشیمی لیپیدها و قندهامقطع کارشناسی ارشد (2 واحد نظری) کربوهیدرات ها - شیمی کربوهیدرات ها و روشهای نامگذاری - بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی و هیدرولیز آنها - روشهای آنالیز قندها - خصوصیات زیستی کربوهیدراتها و بیماریهای مرتبطلیپیدها - شیمی کلی لیپیدهای ساده و کمپلکس و روشهای نامگذاری - روشهای آنالیز شیمیایی لیپیدها - لیپیدهای غذا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1