پاورپوینت کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach)English Phonetics and Phonology)  

پاورپوینت کتاب آواشناسی انگلیسی Peter Roach)English Phonetics and Phonology)


پاورپوینت کتاب آواشناسی انگلیسی (Peter Roach)English Phonetics and Phonology199اسلایدبه زبان انگلیسیIntroductionThe production of speech soundslong vowels, diphthongs voicing and consonantsThe phonemeFricatives and affricates Nasals and other consonantsThe syllable Strong and weak syllablesstress in simple wordscomplex word stressweak formsProblems in phonemic analysisAspects of connected speech Intonation 

ادامه مطلب  

کتاب آموزش آواشناسی و تلفظ Pronunciation and Phonetics: A Practical Guide for English Language Teachers  

کتاب آموزش آواشناسی و تلفظ Pronunciation and Phonetics: A Practical Guide for English Language Teachers


کتاب و راهنمای کاربردی آموزش آواشناسی و تلفظ برای اساتید و معلمان آموزش زبان تالیف Adam Brown این کتاب در سال 2014 توسط انتشارات کتب آکادمیک Routledge منتشر شده است.خلاصه ای درباره‌ی کتاب: این کتاب مقدمه‌ای گیرا، مختصر و مفیدی از اصول آواشناسی و واج شناسی را به خواننده می دهد. مفاهیم این کتاب کاملا به طور کاربردی برای یادگیری شیوه‌ی صحیح تلفظ و همچنین آموزش د

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1